Fuck for Forest simulerte sex ved alteret for Gelius

Jeg har jo tildigere skrevet om Gelius og bokprosjektet i forbindelse med hans forhold til deler av den Norske Kirke. Nå har stuntgjengen fra Fuck for Forest gjort seg bemerket igjen. Naken som i Adam og Evas drakt har de møtt opp i kirken og derretter simulert sex på alteret. Det førstnevnte synes jeg ikke burde være noe å skrike høyt opp for. Fra mine timer med Historikk og kristendom ved Helsøyssund skole på Hitra kan jeg vel godt huske at det var mye nakenhet i gamle religiøse bøker og bilder. Adam og Eva hadde riktignok fikenblad på vitale deler, men tror nok at de også løftet på bladet når lysten meldte seg. Det å simulere sex på alteret er vel heller ikke i seg selv ulovlig, men muligens noe umoralsk. Jeg mener man må respektere kirkens ritualer og egne handlinger. Det er tross alt ikke vanlig å simulere sex på et alter. Nå skulle dette være en aksjon for å støtte Gelius, men er noe i tvil om dette er til så stor støtte egentlig. Jeg tror nok heller det er Fuck for forest som får den største oppmerksomheten og tjener mest på dette stuntet i de fleste mediekanaler..Det er tross alt snakk om sex og det selger jo i alle sammenhenger. Denne gjengen fra Fuck for forest har skjønt hva som må til for å få oppmerksomhet for det de driver med. Har fått med deg at det handler om å bevare regnskogen og det er jo vel og bra.