Prostitusjonskandale ryster Wall street.

Dette er hva VG  melder i dag. Javel… akkurat som at dette skulle være en "mediabombe" ? Prostitusjon finnes i alle samfunnslag i vår verden, Både på Wall street og på nærmeste pub i nabolaget.  Den bare opptrer på forskjellige måter. På wall street er det de store pengene som styrer, mens på  "frosta Puben"  handler det mest om de livsviktigste tingene…skjønner du hvor jeg vil ? Vi ynder å kalle kjøp og salg av sex prostitusjon kun når det hanlder om de store penger, men man ser stort på det straks det kun handler om bytte av materielle goder. Nok om det. Prostitusjon er noe som alltid vil finnes i samfunnet,  så hvorfor ikke legalisere hele greia og få det regulert inn i mere ordnede former  for både tilbyder og kunde. Men desverre, det er vel fortsatt en for høy dobbeltmoral blant våre bestemmende myndigheter. De sitter og stemmer for forbud mot sexsalg, mens enkelte av dem kjøper sex eller bytter goder neste helg. Sånn er det bare…